Oficjalna strona Urzędu Miasta Kruszwica

Aktualności blok

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do projektu edukacyjnego pod nazwą „Projekt z ZUS” skierowanego dla uczniów szkół podstawowych.

 

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2020 na realizację zadań publicznych w 2020 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Mając na uwadze zainteresowanie i zaznajomienie mieszkańców Kruszwicy, w tym młodzieży uczącej się w tutejszych szkołach tematyką bezpieczeństwa oraz zapobieganiem negatywnym zjawiskom w ich codziennym życiu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu opracowała cykl konferencji o tematyce związanej z bezpieczeństwem oraz zagadnieniami z zakresu kryminologii.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970?

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Zakończył się gruntowny remont świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy. Zakres prac obejmował m.in.: termomodernizację budynku (ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę ogrzewania z pieca olejowego na piec gazowy z zastosowaniem dwóch pomp ciepła) oraz remont pomieszczeń. Wykonawcą robót budowlanych byłą firma ogólnobudowlana INSTALTECH z Włocławka.

Strony