Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

22.10.2019
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i pragną zostać odznaczone MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE mogą zgłosić ten fakt w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kruszwicy.

Wnioski o nadanie medali przekazywane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać w tym samym roku, w którym obchodzony jest jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w roku poprzedzającym uroczystość. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbywa się z udziałem Burmistrza Kruszwicy w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Kruszwicy. Cała procedura (od momentu zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego do momentu wręczenia odznaczeń) trwa około 6 miesięcy.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Kruszwicy, którzy w okresie I-VI.2020r. obchodzić będą JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW i chcieliby otrzymać medale za długoletnie pożycie małżeńskie o kontakt osobisty lub telefoniczny z USC Kruszwica (nr tel. 52 3515010 wew.27).


Nadesłane USC Kruszwica

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń