Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy

30.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), podaje do publicznej wiadomości projekt  uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kruszwica.

Informuję, że uwagi oraz propozycje zmian do  projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, Biuro Obsługi Interesanta oraz e-mailowo um@kruszwica.um.gov.pl na poniżej zamieszczonym formularzu. Uwagi oraz propozycje należy składać do dnia 20 lutego 2019 r.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie Burtmistrza Kruszwicy

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kruszwica wraz z uzasadnieniem,

3. Formularz składania uwag.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik projekt_uchwaly_do_publicznej_wiadomosci.docx18.6 KB
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Events of the day 13 Kwiecień 2019 (sobota)
Events of the day 14 Kwiecień 2019 (niedziela)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń