Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy

30.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), podaje do publicznej wiadomości projekt  uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kruszwica.

Informuję, że uwagi oraz propozycje zmian do  projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, Biuro Obsługi Interesanta oraz e-mailowo um@kruszwica.um.gov.pl na poniżej zamieszczonym formularzu. Uwagi oraz propozycje należy składać do dnia 20 lutego 2019 r.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie Burtmistrza Kruszwicy

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kruszwica wraz z uzasadnieniem,

3. Formularz składania uwag.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik projekt_uchwaly_do_publicznej_wiadomosci.docx18.6 KB
p w ś c p s n
1
2
Events of the day 3 Marzec 2019 (niedziela)
4
5
6
7
Events of the day 8 Marzec 2019 (piątek)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń