Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Przebudowa świetlicy w Woli Wapowskiej

09.08.2019
Przebudowa świetlicy w Woli Wapowskiej

Trwają prace budowlano - remontowe przy świetlicy w Woli Wapowskiej.

Ruszają prace przy świetlicy w Woli Wapowskiej. W dniu 10.07.2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak z Kruszwicy. Nadzór nad realizacją prac pełni firma GOLIAT II sp. z o. o. z  miejscowości Branno.

W ramach prac zaplanowano przebudowę pomieszczeń, w wyniku czego powstaną: kuchnia, kotłownia oraz WC. Wymieniona zostanie również stolarka okienna i drzwiowa oraz źródło ciepła. Zamontowana będzie instalacja sanitarna, kanalizacyjna, elektryczna i wentylacyjna. Ściany budynku zostaną ocieplone, a uszkodzone elementy  pokrycia dachowego wymienione.

„Świetlica wiejska w Woli Wapowskiej po przebudowie stanowić będzie bazę do organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw społecznych, warsztatów, zajęć wyrównawczych, które przyczynią się do wzmocnienia integracji społecznej i dążenia do budowania tożsamości regionalnej” – mówi Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak.

Warto również przypomnieć, że inwestycja ta jest realizowana przy udziale środków unijnych. Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Środki pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli”.p w ś c p s n
1
2
3
Events of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela)
  • Event of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela): Dni Gopła
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Sierpień 2019 (sobota)
Events of the day 11 Sierpień 2019 (niedziela)
Events of the day 12 Sierpień 2019 (poniedziałek)
Events of the day 13 Sierpień 2019 (wtorek)
Events of the day 14 Sierpień 2019 (środa)
Events of the day 15 Sierpień 2019 (czwartek)
Events of the day 16 Sierpień 2019 (piątek)
Events of the day 17 Sierpień 2019 (sobota)
18
19
20
21
22
23
24
Events of the day 25 Sierpień 2019 (niedziela)
26
27
28
29
30
31
25
Sierpnia 2019, niedziela
3
dni pozostało do:
Dożynki Gminne