Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Przebudowa świetlicy w Woli Wapowskiej

09.08.2019
Przebudowa świetlicy w Woli Wapowskiej

Trwają prace budowlano - remontowe przy świetlicy w Woli Wapowskiej.

Ruszają prace przy świetlicy w Woli Wapowskiej. W dniu 10.07.2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak z Kruszwicy. Nadzór nad realizacją prac pełni firma GOLIAT II sp. z o. o. z  miejscowości Branno.

W ramach prac zaplanowano przebudowę pomieszczeń, w wyniku czego powstaną: kuchnia, kotłownia oraz WC. Wymieniona zostanie również stolarka okienna i drzwiowa oraz źródło ciepła. Zamontowana będzie instalacja sanitarna, kanalizacyjna, elektryczna i wentylacyjna. Ściany budynku zostaną ocieplone, a uszkodzone elementy  pokrycia dachowego wymienione.

„Świetlica wiejska w Woli Wapowskiej po przebudowie stanowić będzie bazę do organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw społecznych, warsztatów, zajęć wyrównawczych, które przyczynią się do wzmocnienia integracji społecznej i dążenia do budowania tożsamości regionalnej” – mówi Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak.

Warto również przypomnieć, że inwestycja ta jest realizowana przy udziale środków unijnych. Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Środki pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli”.p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń