Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Umowa na przebudowę ulicy Chabrowej podpisana

16.05.2019
Umowa na przebudowę ulicy Chabrowej podpisana

Już niebawem ruszą prace budowlane na ulicy Chabrowej. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie wsi Grodztwo i pełni funkcję dojazdową do zabudowań oraz pól uprawnych. Zakres zadania obejmuje: budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy utwardzonych, wykonanie muld odwadniających, budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie dojść pieszych do posesji.

We wtorek 14 maja br. Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak podpisał umowę z właścicielem firmy TRANS-POM z Inowrocławia - Piotrem Pomagierem na realizację tego zadania.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 805.219,50 zł. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Nowa droga poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy osób zamieszkujących w tej części Gminy Kruszwica.

Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na koniec sierpnia 2019 r.

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2019 (niedziela)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Events of the day 12 Wrzesień 2019 (czwartek)
  • Event of the day 12 Wrzesień 2019 (czwartek): OLSP 2019
Events of the day 13 Wrzesień 2019 (piątek)
  • Event of the day 13 Wrzesień 2019 (piątek): OLSP 2019
Events of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota)
  • Event of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota): Pobór krwi!
  • Event of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota): OLSP 2019
Events of the day 15 Wrzesień 2019 (niedziela)
  • Event of the day 15 Wrzesień 2019 (niedziela): OLSP 2019
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń