Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Zaprojektuj maskotkę Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

16.04.2019
Zaprojektuj maskotkę Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Maskotka Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli”.

Cele konkursu

 1. Wyłonienie najlepszego projektu maskotki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, która będzie wykorzystywana w celu promocji obszaru objętego LSR.
 2. Zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w promocji walorów naszego regionu, poprzez wykorzystanie wyobraźni, wiedzy o LGD i regionie oraz własnych zdolności twórczych i rękodzielniczych;
 3. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszego, który w dalszej działalności może być również unikalną pamiątką promującą region LGD.
 4. Maskotka ma stać się wizytówką LGD Czarnoziem na Soli, odwoływać się do kultury, tradycji, historii, walorów przyrodniczych powiatu inowrocławskiego.

 Uczestnictwo w konkursie:

 1. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy z terenu działania Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli (osiem gmin: Złotniki Kujawskie, Rojewo, Kruszwica, Janikowo, Gniewkowo, Pakość, gm. Inowrocław, Dąbrowa Biskupia).
 2. Uczestnik konkursu powinien złożyć:
 • Projekt techniczny maskotki (wykrój) maskotki wykonany w skali 1:1, wraz z opisem technicznym umożliwiającym wykonanie,
 • Egzemplarz maskotki wykonanej według projektu o wymiarach max. 15 x 20 cm
 • Projekt powinien być podpisany: imieniem i nazwiskiem oraz danymi teleadresowymi uczestnika konkursu, nazwą maskotki,
 • Do projektu powinien zostać dostarczony wypełniony w każdym punkcie oraz podpisany formularz zgłoszeniowy, a w przypadku osoby nieletniej wypełniona i podpisana druga część formularza zgłoszeniowego „Oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej” przez osobę/osoby sprawujące prawna opiekę nad małoletnim.

Czas trwania konkursu:

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 17 maja 2019 r. o godz. 14.00

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2019 r.

Załączniki: regulamin oraz formularz zgłoszeniowy

Załącznik: 
p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2019 (niedziela)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Events of the day 12 Wrzesień 2019 (czwartek)
 • Event of the day 12 Wrzesień 2019 (czwartek): OLSP 2019
Events of the day 13 Wrzesień 2019 (piątek)
 • Event of the day 13 Wrzesień 2019 (piątek): OLSP 2019
Events of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota)
 • Event of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota): Pobór krwi!
 • Event of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota): OLSP 2019
Events of the day 15 Wrzesień 2019 (niedziela)
 • Event of the day 15 Wrzesień 2019 (niedziela): OLSP 2019
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń