Oficjalna strona Urzędu Miasta Kruszwica

Aktualności blok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt."Odkrywamy piękno LGD Czarnoziem na Soli". Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru LSR w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej i młodzieżowej oraz dorośli.

Na zdjęcia czekamy do 6 grudnia 2019 r.
Więcej informacji w załącznikach.

Dzisiaj podpisana została umowa na modernizację budynku przy ul. Popiela w Kruszwicy. Tzw. „Pałacyk” stanie się nową siedzibą Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia oraz miejscem ekspozycji historyczno-przyrodniczej.

W związku z trudną sytuacją finansową Grupy Producenckiej Rolników „Ziarno” spółka z o.o. z Cichoradza prosimy wszystkich zainteresowanych rolników poszkodowanych przez ten podmiot o kontakt z Biurem Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku celem przekazania swoich danych ( imię i nazwisko oraz nr telefonu ) niezbędnych do kontaktu z Państwem.

 Burmistrz Kruszwicy ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Kruszwica.

Do wygrania 3000 zł.

 

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na logo gminy. Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia z gminą Kruszwica, jego historią oraz nawiązywać do regionu Kujaw.

 W dniu 12.11.2019 r. nastąpił odbiór prac budowlanych związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej. Inwestycja została zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu na projekty rewitalizacyjne.

14.11.2019 r. w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się Gala Budowniczych Polskiego Sportu. Podczas gali podsumowano osiągnięcia dwóch dekad w budowie bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce, uhonorowane zostały także samorządy za rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, obiekty wybudowane w okresie dwudziestu lat oraz za podejmowanie działań w kierunku wspierania dalszej rozbudowy  infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

W miniony poniedziałek, 11 listopada przy Kolegiacie p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Kruszwicy odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości – najważniejszego święta państwowego. W trakcie uroczystości wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego oraz złożono kwiaty na grobie Powstańców Wielkopolskich

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych posiadających gospodarstwa rolne oraz członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, zainteresowanych i planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem, na bezpłatne szkolenia i kursy w ramach projektu „SKUTECZNY OUTPLACEMENT”.

Więcej informacji w załączeniu.

Informacja z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

.

.

.

.

.

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną
w miejscowości Racice, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu.

2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 60/1, o powierzchni 0,2034 ha, sklasyfikowana jest jako grunty orne – RIVb.

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00023420/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i pragną zostać odznaczone MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE mogą zgłosić ten fakt w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kruszwicy.

Strony