Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Składy komisji Rady Miejskiej

Składy komisji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy- Aleksander Budner

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy- Andrzej Michalak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy - Ewa Kaczmarek

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Jarosław Kaczmarek - Przewodniczący

2. Teresa Tenerowicz - Zastępca Przewodniczącego

3. Tomasz Łożyński - Sekretarz

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1. Tomasz Łożyński - Przedwodniczący

2. Maciej Wasielewski - Zastępca Przewodniczącego

3. Teresa Tenerowicz - Sekretarz

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

1. Bartłomiej Dzwoniarkiewicz - Przewodniczący

2. Marek Rimer - Zastępca Przewodniczącego

3. Michał Stranc - Sekretarz

4. Grzegorz Stanny

5. Artur Grobelski

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI GMINY:

1. Maciej Wasielewski - Przewodniczący

2. Andrzej Michalak - Zastępca Przewodniczącego

3. Ilona Dybicz

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA:

1. Stefan Lewandowski - Przewodniczący

2. Katarzyna Hałasa - Zastępca Przewodniczącego

3. Ewa Kaczmarek - Sekretarz

 

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2019 (środa)
Events of the day 2 Maj 2019 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2019 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2019 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2019 (niedziela)
6
7
8
9
10
Events of the day 11 Maj 2019 (sobota)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń